BGİV TAKVİMİ

Kampüs Etkileşimi

Gençleri girişimcilik konusunda yüreklendirmek ve girişimcilik kültürünü üniversitelerden başlayarak tüm Türkiye’ye yaymak hedefi doğrultusunda, Program kapsamında her dönem farklı üniversitelere ziyaretler düzenlenir. Bu ziyaretler, üniversite öğrencileri ve yereldeki ekosistem paydaşlarıyla TÜSİAD üyeleri ve başarılı startupları girişimcilik ekseninde bir araya getiren atölye, konferans, networking etkinlikleri, vb. etkinliklerden oluşur.

27 Eylül 2018 İzmir’deyiz!
16 Ekim 2018 Trabzon’dayız!
31 Ekim 2018 Konya’dayız!
19 Kasım 2018 Gebze Teknik Üniversitesi’ndeyiz!
20 Kasım 2018 Bahçeşehir Üniversitesi’ndeyiz!
22 Kasım 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeyiz!
23 Kasım 2018 Adana’dayız!
06 Aralık 2018 Ankara’dayız!

Başvuru Dönemi | 1 Kasım – 3 Aralık 2018

18-30 yaş arası üniversite öğrencisi gençler ekiplerini kurarak www.bugenclikteisvar.com üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirirler. 2018 – 19 dönemi başvuruları 1 Kasım – 3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınmıştır.

Online Eğitim & Kanvas Hazırlama

Programa başvuranlara TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in "How to Build a Startup: The Lean LaunchPad" adlı online eğitimi verilir. Bu online eğitim, kendini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyen tüm başvuru sahiplerinin yararlanabileceği bir kaynak niteliği taşır.

2019 Program Katılımcılarının Belirlenmesi

Başvurular en az iki yatırımı olan melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinden oluşan bağımsız bir ön jüri tarafından incelenir. Ön jüri değerlendirmesi sonrası en yüksek puanı alan ekipler Program Katılımcısı olmaya hak kazanır ve asil ve yedek liste ile Girişimcilik Kampı’na davet edilir.

Girişimcilik Kampı | 5-9 Şubat 2019

Ekiplerin girişimcilik kampına, online eğitimde bahsedilen iş modeli kanvasını hazırlamış ve fikirlerini tanıtıcı bir sunumla gelmiş olması beklenir. 2018 – 19 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Girişimcilik Kampı boyunca ekipleri;

 • Fikir ve ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejisine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin bilmesi gereken tüm temel konular hakkında eğitimler aldıkları;
 • Ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma şansı yakaladıkları;
 • Yenilikçi iş fikirlerini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürdükleri çok yoğun bir program bekliyor.

TÜSİAD Rehberleriyle Eşleşme

Girişimcilik kampının sonunda iş modellerini hazırlayan ekipler, iş modeli sunumlarını TÜSİAD üye rehberlerinin değerlendirmesine sunarlar. Her üye, rehberlik edeceği ekibi bizzat belirler ve böylelikle ekibini yarı finalist olarak programın bir sonraki aşamasına taşımış olur.

Rehberlerle Çalışma Dönemi

Yarı finalist olan ekipler, eşleştikleri TÜSİAD rehberleri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve iş planlarını geliştirme imkanı bulurlar. Ekipler TÜSİAD rehberleriyle çalışma döneminin sonunda nihai iş planı sunumlarını, projelerini anlatan kısa bir video ile birlikte final jürisine gönderirler.

Final Jürisi Değerlendirmesi

Yarı finalistleri değerlendiren Final Jürisi, ekipler içinden Ödül Töreni’nde sahne alacak olan finalistleri belirler.

Ödül Töreni | 26 Nisan 2019

Ödül Töreni’nde finalist ekipler TÜSİAD üyeleri ve kamuoyu önünde iş planlarını sunar. Final Jürisinin bire bir değerlendirmesinin ardından ilk üç proje seçilir ve kazanan ekiplere ödülleri verilir.

JÜRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

YENİLİKÇİ
YAKLAŞIM

İş fikri mevcut uygulamalara nasıl bir yenilik getiriyor? Teknolojik bir farklılık sunuyor mu? Var olan ürün ya da iş modellerini ne şekilde geliştiriyor? Yerel ya da uluslararası pazarlarda benzerleri var mı?

FİKRİN HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİĞİ

İş fikrinin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, teknoloji, işbirliği, finansman vb. gerekli kaynakların ne kadarını elde edebilecek yetkinliğe sahip?

YARATILACAK KATMA DEĞER

Bu iş fikri hangi sorunu, nasıl çözüyor? Bu sorun ne büyüklükte bir hedef kitle için, nasıl bir değer yaratıyor?

SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİ

Bu iş fikri ile ekonomik getiri elde ederken, bu getirinin yaratacağı sosyal ve çevresel etkilere yönelik ne tür çözümler sunuluyor? Başta kadınların iş gücüne katılımına yönelik ve çevre dostu uygulamalar olmak üzere sürdürülebilir kalkınma alanlarında nasıl bir etki yaratılması bekleniyor? www.kureselhedefler.org

BAŞVURU ŞARTLARI

Özgün, yenilikçi, ilham kaynağı fikir bende, benim fikrim iş yapar mı diyorsun?

18 – 30 yaş arasında girişimci ruha sahip bir genç misin?

Halen bir üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencisi misin?

Fikrini hayata geçirebilecek 2 ila 5 kişilik bir ekip kurdun mu?

Fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmemiş olman gerektiğini biliyor musun?

Program Size Neler Sunuyor?

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! nedir?

  TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yönelik bir girişimcilik programıdır.

  Programın amacı nedir?

  • Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak;
  • Gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak;
  • Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamak.

  Programa başvuru şartları nelerdir?

  Programa başvurabilmek için;

  • Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek;
  • Başvuru itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak;
  • 2 - 5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak;
  • Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak gerekir. (Ayrıntılı bilgi için: Başvuru Şartları)
  • Programa her ekip bir iş fikriyle, her kişi de bir ekip ile başvurabilir. Mükerrer başvurular ya da başvuru yapan kişiler programın hangi etabında olursa olsun elenecektir.

  Programa ne zaman başvurabilirim?

  2020 dönemi başvuruları Kasım 2019'da alınacaktır.

  Program dili nedir?

  Program dili Türkçe'dir. Başvuru formlarının Türkçe doldurulması gerekmektedir.

  Bir kişi birden fazla ekipte yer alabilir mi?

  Program kuralları gereğince, bir kişi sadece bir ekipte yer alabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, programın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.

  Programa tek başıma başvurabilir miyim?

  TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! öğrencilerin ekipler halinde başvurduğu bir programdır. 2-5 kişiden oluşan bir ekip kurarak programa başvurabilirsiniz.

  Ekipler kaç kişiden oluşmalı?

  Ekipler en az 2 en fazla 5 kişiden oluşmalıdır. Program süresince, ekip sayısı 2 kişiden az olmamak kaydıyla azalabilir. Ekibe yeni üye ekleme talebi yalnızca yarı final aşamasında değerlendirilir. (Ayrıntılı bilgi için: Başvuru Şartnamesi)

  Ekipte yer almak için ne gerekli?

  Başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden, başvuru itibariyle 30 yaşından gün almamış olan tüm öğrenciler ekiplerde yer alabilir.

  Programa hangi seviyedeki iş fikirleriyle başvurmalıyız?

  Programa henüz hayata geçmemiş, fikir aşamasında olan iş fikirleriyle başvurabilirsiniz. Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla tüzel bir kişilik kurulmamış olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için: Başvuru Şartları

  Programa birden fazla iş fikriyle başvurabilir miyiz?

  Program kuralları gereği her bir ekip ve ekip üyeleri sadece bir iş fikriyle başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, programın hangi aşamasında olursa olsun elemeye gidilecektir.

  Programa, daha önceden bir başka yarışmaya/programa başvurduğumuz, yayınladığımız veya ödül kazandığımız bir fikirle başvurabilir miyiz?

  Evet, başvurabilirsiniz.

  İş fikrimiz üçüncü kişilerle paylaşılır mı?

  Fikirleriniz jüri üyelerinin imzaladığı taahhütname ve ekiplerin arzu etmesi durumunda rehberiyle imzalayacakları gizlilik sözleşmesi kapsamında koruma altına alınır. Daha geniş bilgi için: Başvuru Şartnamesi

  Üniversite öğrenci topluluğu olarak bu süreçte TÜSİAD’a destek vermek istiyoruz, ne yapabiliriz?

  Sitemizde yer alan Öğrenci Toplulukları "Bize Destek Verin!" sayfası üzerinden kaydınızı yaparak bize destek verebilirsiniz.

  Programa kısmen veya tamamen sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi) çerçevesinde korunmakta olan bir iş fikriyle başvurmak mümkün mü?

  Evet, mümkün. Ancak sınai mülkiyet hakkının grup üyelerden biri adına tescil edilmiş veya başvurusunun yapılmış olması gerekir. Ayrıca, söz konusu hak üzerinden henüz ticari kazanç elde edilmemiş olması şarttır.
 • Programın ana etapları nelerdir?

  Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı 4 ayaklı bir şekilde kurgulanmıştır:

  1. Kampüs Etkileşimi:
   Gençleri girişimcilik konusunda yüreklendirmek ve girişimcilik kültürünü üniversitelerden başlayarak tüm Türkiye’ye yaymak hedefi doğrultusunda, Program kapsamında her dönem farklı üniversitelere ziyaretler düzenlenmektedir. Bu ziyaretler, üniversite öğrencileri ve yereldeki ekosistem paydaşlarıyla TÜSİAD üyeleri ve başarılı startupları girişimcilik ekseninde bir araya getiren atölye, konferans, networking etkinlikleri, vb. etkinliklerden oluşmaktadır.
  2. İş Ağlarıyla Etkileşim ve Mentorluk:
   TÜSİAD, Program çerçevesinde her dönem başında belirlenen şehirlerde iş dünyası dernekleri, melek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile ortaklaşa bir girişimci destekleme modeli geliştirmektedir.
  3. Kuluçka:
   TÜSİAD, Program kapsamında kuluçka merkezleriyle iş birlikleri kurarak, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
  4. İş Fikri Yarışması:
   Program dahilinde düzenlenen İş Fikri Yarışması ile üniversite öğrencilerine, ekipler halinde birer yenilikçi iş fikri ile başvurarak, Program Katılımcısı olarak seçilmeleri halinde, fikirlerini TÜSİAD üyesi rehberlerin katkısıyla geliştirme ve iş planına dökme imkânı verilmektedir.

  Ön değerlendirme kriterleri neler?

  İş fikirleriniz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

  • YENİLİKÇİ YAKLAŞIM 20%
   İş fikri mevcut uygulamalara nasıl bir yenilik getiriyor? Teknolojik bir farklılık sunuyor mu? Var olan ürün ya da iş modellerini ne şekilde geliştiriyor? Yerel ya da uluslararası pazarlarda benzerleri var mı?
  • FİKRİN HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİĞİ 30%
   İş fikrinin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, teknoloji, işbirliği, finansman vb. gerekli kaynakların ne kadarını elde edebilecek yetkinliğe sahip?
  • YARATILACAK KATMA DEĞER 30%
   Bu iş fikri hangi sorunu, nasıl çözüyor? Bu sorun ne büyüklükte bir hedef kitle için, nasıl bir değer yaratıyor?
  • SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİ 20%
   Bu iş fikri ile ekonomik getiri elde ederken, bu getirinin yaratacağı sosyal ve çevresel etkilere yönelik ne tür çözümler sunuluyor? Başta kadınların iş gücüne katılımına yönelik ve çevre dostu uygulamalar olmak üzere sürdürülebilir kalkınma alanlarında nasıl bir etki yaratılması bekleniyor? www.kureselhedefler.org

  Online Eğitim’i nasıl alabiliriz?

  TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in “Bir Start-up Nasıl İnşa Edilir?” adlı online eğitimine Online Eğitim adresi üzerinden ulaşılabilir. Bu Online Eğitim, kendini geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyenlerin yararlanması amacıyla herkese açık olarak sunulmaktadır.

  Neden Online Eğitim almamız önemli? Online Eğitim program için bir eleme unsuru mu?

  İş fikri olan ve bu fikrini gerçekleştirmek için çalışan gençlerin proje yazma ve girişimcilik konusunda temel bilgilere sahip olmasını amaçlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, Online Eğitimi bir eleme unsuru olarak değerlendirmemektedir. Bununla birlikte ön jüri değerlendirmesi sonrası Girişimcilik Kampına katılmaya hak kazanan 2019 Program Katılımcılarının iş fikirlerini daha iyi ifade edebilmeleri ve TÜSİAD Üyesi Rehberler ile eşleşme aşamasında yapacakları sunumlara hazırlıklı olabilmeleri için online eğitim, yararlı olacak bir kaynaktır.

  Ekibimizden ayrılan üyeler olursa programa devam edebilir miyiz?

  Ekipler minimum 2 kişi olmak şartıyla programa devam edebilirler.

  Oluşturduğumuz ekipten ayrılan üyeler yerine yeni üyeler ile programa devam edebilir miyiz?

  Ekibe yeni üye ekleme talebi yalnızca yarı final aşamasında değerlendirilir. (Ayrıntılı bilgi için: Başvuru Şartnamesi)

  Başvuruda belirttiğimiz fikirden başka bir iş fikriyle programa devam edebilir miyiz?

  Ekiplerinin başvuruda bulundukları iş fikri ile programa devam etmesi gereklidir.

  Girişimcilik Bayrağı nedir?

  2011 yılından beri düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı kapsamında girişimcilik serüveninde gençleri destekleyen üniversiteleri ön plana çıkarmak amacıyla her sene Ön Elemeyi geçen ekiplerde en fazla öğrencisi olan üniversiteye “Girişimcilik Bayrağı” verilmektedir.

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır