Katılımcılar

BİLGİ MERKEZİ

Solocanlar (Nobodies)

Organik gübre ile bu toprakları biz canlandıracağız!

İş fikrimiz, atıklardan Kalkınmaya başlığı altında olup bitkisel atıkları kullanarak organik gübre üretmek, bu gübrenin Türkiye topraklarında kullanımını yayarak ölmeye yüz tutmuş topraklarımızı canlandırıp ülke ekonomisine ve organik besin üretimine de yardımcı olarak insan sağlığına destek olmak.

Ekip Üyeleri:
  • Mehmet Kaya | İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi
  • Yunus Çimen | İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi

Rehber:

Yeşim SÜMERKAN

Yeşim SÜMERKAN
UBS Türkiye
Yönetici Müdür

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır