Doğan Taşkent & Sinem Ulutürk - Türkiye'de Girişimcilik (Bu Gençlikte İŞ Var! 2017 Eğitim Kampı)

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ
Doğan Taşkent | Arkan & Ergin JPA International Kurumsal Finansman ortağı
Sinem Ulutürk-Cinbiş | BGİV Çalışma Grubu Üyesi

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! 2017
EĞİTİM KAMPI

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır