TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Şartnamesi

DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT! İŞ FİKRİ YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İşbu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı (“Program”) kapsamında düzenlenen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması’nın (“Yarışma”) kapsam, amaç, başvuru koşulları ve  değerlendirme sürecine ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Başvuru Sahipleri bu şartnameyi ve www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“internet sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri, Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması’na başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

1. TANIMLAR

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı (“Program”): Gençlere ve genç girişimcilere iş fikri, şirketleşme ve büyüme aşamalarının her birinde destek sağlayan geniş kapsamlı bir  Girişimcilik Programı’dır.

TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Girişimcilik Eğitimi ve Mentorluk Platformu (“Platform”) :  TÜSİAD Dönüşümü Başlat!, girişimci adayı gençlere yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla; çevrimiçi eğitim ve mentorluk desteği sağlayan bir dijital girişimcilik platformudur.

Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması (“Yarışma”) : Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması, girişim fikri olan 18-30 yaş arasındaki gençlere yönelik bir iş fikri yarışmasıdır.

Ekip, Ekip Üyesi ve Ekip Sözcüsü: Yarışma’ya başvuru yapan 2 ila 5 kişilik grupların her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu başvuru sahiplerinin her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Her bir ekip TÜSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir “Ekip Sözcüsü” belirler. Ekip Sözcüsü ekip adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu TÜSİAD’a iletmekten sorumludur.  

Başvuru Sahibi: Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu TÜSİAD’a ileten Ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Yarı Finalistler: Program’ın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek 50 Ekip, Yarışma’nın “Yarı Finalist”i (çoğul olarak “Yarı Finalistleri”) olarak anılır.

Finalistler: Yarışma kapsamında sunulan eğitimler ve mentorluk desteği ile iş fikrini geliştiren Ekipler arasından TÜSİAD Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu seçilen Ekipler Yarışma’nın “Finalistler”i (tekil olarak “Finalist”) olarak adlandırılır.

 

2.  BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. İş Fikri Yarışması’na başvurular yalnızca Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.

2.2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmez.

2.3. Başvurular 27 Nisan 2023 saat 23:59’a kadar açık olacaktır. Tüm Ekipler, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak TÜSİAD’a iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.4. Yarışma’ya 18-30 yaş arası tüm gençler başvurabilir.  Başka bir deyişle, Yarışma 27 Nisan 2023 itibari ile 30 yaşına henüz girmemiş ve 14 Mart 20223 itibari ile 18 yaşından gün almış kişilerin başvurusuna açıktır.

2.5. Başvuru kaydı bireysel olarak oluşturulabilir ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir Ekip kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Yarışma süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

2.6. Her bir Ekip veya Ekip Üyesi Yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Yarışma’nın hangi aşamasında olursa olsun, Ekip Üyesinin hakları düşecektir.

2.7. Başvuru formunda, yer alan tüm Ekip Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu ve öğrenim durumu kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

2.8. Ekip Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

2.9. ;Başvuruya konu iş fikri, Ekip Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,

§  Başvurudan önce Yarışma’ya sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;

§  Yarışma’ya sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;

§  Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;

§  İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

2.10 .   Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

2.11.   TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Yarışma’dan diskalifiye etme, Yarışma kapsamında verilen destekleri geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

3. DEĞERLENDİRME

3.1       Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrolü yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Ekip Üyeleri’nin TC kimlik numaraları, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir. Mükerrer başvurular elenir.

3.2       Sistem kontrolünden geçen başvurular jüri değerlendirmesine açılır. İş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

§   Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir.

  • İş fikriniz ile çözmeyi amaçladığınız problem nedir?
  • İş fikrinizin Türkiye ve dünyada hedef pazarını nasıl tanımlarsınız?
  • İş fikrinizin, yarattığı maddi değer yanında, sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir?

§   Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

  • İş fikrinizin yenilikçi yanı nedir? Türkiye’de ya da dünyada bir benzeri var mıdır? Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız?

§  Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır.

  • Ekibinizde iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı? Lütfen açıklayınız.
  • Ekibinizin ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman, iş birliği vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

3.3     Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından Yarışma kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Ekip, Yarı Finalist olarak ilan edilir ve Program’ın web sitesinde duyurulur.

3.4      TÜSİAD’ın Yarışma’da Yarı Finalist olarak seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4. TAKVİM

Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

Başvuru Dönemi

14 Mart  – 27 Nisan 2023

Değerlendirme Süreci                                            

Mayıs 2023

Eğitim ve Mentorluk Dönemi                                

Mayıs – Haziran 2023

Final Töreni                                                              

Temmuz 2023

 

5. YARIŞMA ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR VE EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Yarışmacılar’a TÜSİAD Dönüşümü Başlat! Girişimcilik Eğitimi ve Mentorluk Platformu’ndaki dijital eğitim içeriklerinin yanı sıra iş fikrinin sektör ve aşamasına göre mentorluk desteği sağlanır.

5.2 Yarışmacılar aldıkları bu eğitim ve mentorluk destekleri ile iş fikirlerini geliştirirler. Bu çerçevede, Yarışmacılar, Yarı Finalist ve Finalist Ekipler Yarışma boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, Dönüşümü Başlat Platformu’nda sunulan dijital eğitim içeriklerini ve kendilerine atanan mentorluk görüşmelerini eksiksiz tamamlamak ve kendilerine verilen sorumlulukları Final Töreni’nden en az 2 (iki) hafta önce yerine getirmekle yükümlüdürler.

5.3  TÜSİAD, Yarışmacılar’ı iş fikri geliştirme süreçleri ve programa katılımları nezdinde değerlendirerek Yarışma’nın  Yarı Finalistleri’ni ve Finalistleri’ni belirler. Final Jürisi’nin gerçekleştirdiği değerlendirme neticesinde belirlenen Ekiplere nakdi ve ayni ödüller verilir. Dereceye giren Ekip veya Ekipler Program’ın resmi internet sitesinden duyurulur.

5.4 Yarışma kapsamında verilen para ödülü karşılıksız ve geri ödemesiz olmak kaydıyla TÜSİAD’ın belirleyeceği miktarda ve koşullarla verilir.

5.5  Yarışmacılar Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, Ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir. İlgili değişiklik ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapılır. Ekip’e sonradan katılması talep edilen kişiler, başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.

5.6   Her bir Başvuru Sahibi, Yarışma kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecine bakılmaksızın TÜSİAD Gençlik ağının doğal üyesi kabul edilir. TÜSİAD Gençlik çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan başvuru formunda paylaşılan iletişim kanalları ile haberdar olurlar.

 

6. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, desteklerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır